Nhóm hàng thường mua

Gạch lát nền 80X80 KR8866N NLP

Gạch lát nền 80X80 KR8866N NLP

185.000 đ
200.000 đ

-8

Gạch lát nền 80X80 KR8863N NLP

Gạch lát nền 80X80 KR8863N NLP

185.000 đ
200.000 đ

-8

Gạch lát nền 80X80 KR8867N NLP

Gạch lát nền 80X80 KR8867N NLP

185.000 đ
200.000 đ

-8

Gạch lát nền 80X80 KR8865N NLP

Gạch lát nền 80X80 KR8865N NLP

185.000 đ
200.000 đ

-8

Gạch lát nền 80X80 KR8862N NLP

Gạch lát nền 80X80 KR8862N NLP

185.000 đ
200.000 đ

-8

Gạch lát nền 60X120 mờ KV12603 TK

Gạch lát nền 60X120 mờ KV12603 TK

295.000 đ
310.000 đ

-5

Gạch lát nền 60X120 KV12658 TK

Gạch lát nền 60X120 KV12658 TK

275.000 đ
295.000 đ

-7

Gạch lát nền 60X120 KV12659 TK

Gạch lát nền 60X120 KV12659 TK

275.000 đ
295.000 đ

-7

Gạch lát nền 60X120 KV12656 TK

Gạch lát nền 60X120 KV12656 TK

275.000 đ
295.000 đ

-7

Gạch lát nền 60X120 KV12652 TK

Gạch lát nền 60X120 KV12652 TK

275.000 đ
295.000 đ

-7

Gạch lát nền 60X120 KV12655 TK

Gạch lát nền 60X120 KV12655 TK

275.000 đ
295.000 đ

-7

Gạch lát nền 60X120 KV12653 TK

Gạch lát nền 60X120 KV12653 TK

275.000 đ
295.000 đ

-7

Gạch lát nền 60X120 KV12651 TK

Gạch lát nền 60X120 KV12651 TK

275.000 đ
295.000 đ

-7

Gạch lát nền 60X120 KV12657 TK

Gạch lát nền 60X120 KV12657 TK

270.000 đ
295.000 đ

-8

Gạch ốp tường 30X60 NLP3600

Gạch ốp tường 30X60 NLP3600

130.000 đ
155.000 đ

-16

Gạch 40x40

Gạch 40x40

147.000 đ
190.000 đ

-23

Gạch 60x60

Gạch 60x60

Liên hệ
Gạch lát nền 80x80

Gạch lát nền 80x80

Liên hệ
Gạch lát nền 80x80

Gạch lát nền 80x80

Liên hệ
Gạch lát nền 80x80

Gạch lát nền 80x80

Liên hệ
Gạch lát nền

Gạch lát nền

Liên hệ
Gạch lát nền

Gạch lát nền

4.590.000 đ
5.590.000 đ

-18

Gạch lát nền

Gạch lát nền

Liên hệ
Gạch lát nền

Gạch lát nền

Liên hệ
Gạch lát nền

Gạch lát nền

Liên hệ
Gạch lát nền

Gạch lát nền

Liên hệ
Gạch vỉ hè mắt nai xám

Gạch vỉ hè mắt nai xám

90.000 đ
110.000 đ

-18

Gạch vỉ hè mắt nai đỏ

Gạch vỉ hè mắt nai đỏ

90.000 đ
110.000 đ

-18

Con sâu nhám xanh

Con sâu nhám xanh

Liên hệ
gạch lát sân

gạch lát sân

Liên hệ
gạch lát sân

gạch lát sân

Liên hệ
gạch lát sân vườn

gạch lát sân vườn

150.000 đ
195.000 đ

-23

Gạch trồng cỏ nhám 8 lỗ

Gạch trồng cỏ nhám 8 lỗ

17.000 đ
35.000 đ

-51

Gạch trồng cỏ láng 8 lỗ

Gạch trồng cỏ láng 8 lỗ

23.000 đ
32.000 đ

-28

Gạch vỉa hè

Gạch vỉa hè

Liên hệ
Gạch vỉa hè

Gạch vỉa hè

Liên hệ
Gạch vỉa hè

Gạch vỉa hè

Liên hệ
Gạch vỉa hè

Gạch vỉa hè

Liên hệ
Gạch vỉa hè

Gạch vỉa hè

Liên hệ
Gạch vỉa hè

Gạch vỉa hè

Liên hệ
Đá ghép trắng muối 10X50 trang trí

Đá ghép trắng muối 10X50 trang trí

205.000 đ
240.000 đ

-15

Đá ghép ong xám 10X50 trang trí

Đá ghép ong xám 10X50 trang trí

270.000 đ
290.000 đ

-7

Đá ghép đỏ Hà Tây 10X50 trang trí

Đá ghép đỏ Hà Tây 10X50 trang trí

230.000 đ
260.000 đ

-12

Đá ghép tẩy xanh 10X50 trang trí

Đá ghép tẩy xanh 10X50 trang trí

225.000 đ
260.000 đ

-13

Đá ghép xanh vàng 10x50 trang trí

Đá ghép xanh vàng 10x50 trang trí

240.000 đ
250.000 đ

-4

Đá ghép vàng đất Đà Nẵng 10x50

Đá ghép vàng đất Đà Nẵng 10x50

240.000 đ
260.000 đ

-8

Đá ghép trắng sữa 10x50 trang trí

Đá ghép trắng sữa 10x50 trang trí

160.000 đ
195.000 đ

-18

Đá ghép bốn màu 10x50 trang trí

Đá ghép bốn màu 10x50 trang trí

160.000 đ
180.000 đ

-11

Đá ghép đen ánh kim 10x50 trang trí

Đá ghép đen ánh kim 10x50 trang trí

165.000 đ
205.000 đ

-20

Đá ghép vàng kem 10x50 trang trí

Đá ghép vàng kem 10x50 trang trí

165.000 đ
205.000 đ

-20

Đá suối  quy cách ốp tường

Đá suối quy cách ốp tường

160.000 đ
180.000 đ

-11

Đá ong xám ốp tường 3D

Đá ong xám ốp tường 3D

280.000 đ
290.000 đ

-3

Đá trang trí tự nhiên

Đá trang trí tự nhiên

270.000 đ
280.000 đ

-4

Châu cây đá ong xám

Châu cây đá ong xám

Liên hệ
Chậu trồng cây đá ong

Chậu trồng cây đá ong

180.000 đ
200.000 đ

-10

Đá sân vườn tự nhiên

Đá sân vườn tự nhiên

320.000 đ
340.000 đ

-6

Đá sân vườn băm xanh

Đá sân vườn băm xanh

320.000 đ
330.000 đ

-3

Đá sân vườn vàng Bình Định đậm

Đá sân vườn vàng Bình Định đậm

340.000 đ
380.000 đ

-11

Đá sân vườn 3060

Đá sân vườn 3060

250.000 đ
300.000 đ

-17

Đá đen phú yên khò

Đá đen phú yên khò

300.000 đ
320.000 đ

-6

Đá tự nhiên 10x10

Đá tự nhiên 10x10

Liên hệ
Đá sân vườn Ong xám

Đá sân vườn Ong xám

280.000 đ
Đá sân vườn Ong xám

Đá sân vườn Ong xám

80.000 đ
110.000 đ

-27

ĐÁ VÀNG BÌNH ĐỊNH BĂM ĐẬM

ĐÁ VÀNG BÌNH ĐỊNH BĂM ĐẬM

395.000 đ
450.000 đ

-12

ĐÁ MB XANH THANH HÓA

ĐÁ MB XANH THANH HÓA

380.000 đ
ĐÁ BĂM XÁM

ĐÁ BĂM XÁM

320.000 đ
360.000 đ

-11

Gạch kính lấy sáng trắng trơn

Gạch kính lấy sáng trắng trơn

40.000 đ
50.000 đ

-20

Gạch kính lấy sáng bọt biển

Gạch kính lấy sáng bọt biển

40.000 đ
50.000 đ

-20

Gạch kính lấy sáng tabao

Gạch kính lấy sáng tabao

40.000 đ
50.000 đ

-20

Gạch kính da quýt

Gạch kính da quýt

40.000 đ
50.000 đ

-20

Gạch kính mặt trời

Gạch kính mặt trời

40.000 đ
50.000 đ

-20

Gạch kính vân mây

Gạch kính vân mây

40.000 đ
50.000 đ

-20

gạch kính lấy sáng  candi

gạch kính lấy sáng candi

39.000 đ
50.000 đ

-22

Bông gió trang trí

Bông gió trang trí

21.000 đ
bông gió đất nung hạ uy

bông gió đất nung hạ uy

12.000 đ
18.000 đ

-33

gạch kính kim cương

gạch kính kim cương

40.000 đ
50.000 đ

-20

gạch kính sọc đũa

gạch kính sọc đũa

40.000 đ
50.000 đ

-20

bông gió trắng T008

bông gió trắng T008

21.000 đ
28.000 đ

-25

bông gió chắn mưa

bông gió chắn mưa

21.000 đ
28.000 đ

-25

Keo chà ron màu

Keo chà ron màu

Liên hệ
Keo chà ron

Keo chà ron

19.000 đ
Keo dán gạch đá

Keo dán gạch đá

205.000 đ
Keo dán gạch đá

Keo dán gạch đá

Liên hệ
Gạch chịu lửa

Gạch chịu lửa

12.000 đ
Đá chẻ xanh

Đá chẻ xanh

Liên hệ
Gạch bông 3030

Gạch bông 3030

225.000 đ
265.000 đ

-15

Gạch bông 3030

Gạch bông 3030

225.000 đ
265.000 đ

-15

Gạch bông 3030

Gạch bông 3030

225.000 đ
265.000 đ

-15

Gạch bông 3030

Gạch bông 3030

225.000 đ
265.000 đ

-15

Gạch bông 3030

Gạch bông 3030

225.000 đ
265.000 đ

-15

Gạch bông 3030

Gạch bông 3030

225.000 đ
265.000 đ

-15

Gạch bông 3030

Gạch bông 3030

225.000 đ
265.000 đ

-15

Video

Kho đá Xuyên Việt

Tin tức mới nhất

Kinh nghiệm lựa chọn đá trang trí tường hiện đại

Kinh nghiệm lựa chọn đá trang trí tường hiện đại

Đá trang trí tường hiện đang trở thành xu hướng được rất nhiều người lựa chọn trong các...
Kinh nghiệm vàng lựa chọn gạch lát sân vườn như ý

Kinh nghiệm vàng lựa chọn gạch lát sân vườn như ý

Sân vườn là nơi thư giãn, giải trí, không gian thoáng đãng nơi con người có thể gần gũi thiên...
Sàn gỗ công nghiệp loại nào tốt nhất

Sàn gỗ công nghiệp loại nào tốt nhất

Đứng trước nhu cầu ngày một tăng của khách hàng đối với vật liệu sàn gỗ công nghiệp...

Đăng ký nhận tin

Hỗ trợ / mua hàng

0898107397

  0898107397
  0909141397